O ovoj stranici

Na ovoj web stranici, na naslovnici kao i na stranici pod naslovom "Knjige" nalazi se pet e-knjiga. Dvije knjige su s tematikom iz hrvatske povijesti 19. stoljeća, a treća knjiga obuhvaća hrvatsku povijest sa zbivanjima od srednjeg vijeka do Drugoga svjetskog rata. Četvrta e-knjiga daje prikaz hrvatske povijesti od 1900. do 1941. uz dvije satirične pjesme iz vremena NDH dok je peta knjiga napisana kao roman, to jest kao izmišljena priča s tematikom iz hrvatskog školstva. Knjige iz povijesti plod su moga znanstvenog istraživanja dok je roman plod moje mašte.

Hrvatsko-slavonski unionisti ( Mađaroni) u 1860-ima

Prva e-knjiga ima naslov „Hrvatsko-slavonski unionisti ( Mađaroni) u 1860-ima.“ Knjiga govori o djelovanju jedne političke skupine u tadašnjoj građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji koja se je zauzimala za uniju ( ali ne bezuvjetnu uniju) između Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije s Kraljevinom Ugarskom. Njihovi tadašnji politički protivnici ( članovi Stranke prava i Narodne stranke) označili su ih kao izdajice svoje zemlje i svoga naroda, a negativno mišljenje o njima zadržalo se u hrvatskoj historiografiji još dugo vremena. 

Proučavajući određene povijesne dokumente došao sam do zaključka da su se i unionisti ( pogrdno nazivani „mađaroni“ od svojih političkih protivnika) zauzimali za dobrobit tadašnje Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Suradnja s Kraljevinom Ugarskom bila je za njih stvar političke nužde, a nikako ne želja da se dodvoravaju Mađarima i izdaju interese svoga naroda. Ako pročitate knjigu do kraja, bit će vam jasno da su unionisti nezasluženo bili ocrnjeni od svojih političkih protivnika u 1860-im godinama 19. stoljeća. Naime, razvoj političkih događaja tijekom 1860-ih pokazao je da su članovi Unionističke stranke ( mađaroni) bili ti koji su sklopili Hrvatsko-ugarsku nagodbu 1868. i tako sačuvali političku posebnost i autonomiju građanske Hrvatske i Slavonije prema Kraljevini Ugarskoj u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Ova knjiga vrijedna je i zbog toga što se u njoj po prvi put imenom i prezimenom spominju neki zaslužni plemići i građani o kojima do sada ništa nije rečeno u hrvatskoj historiografiji. Na taj način, ova e-knjiga spašava te ljude od povijesnog zaborava.

Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija
Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija

Hrvatsko-slavonski unionisti ( Mađaroni) u 1860-ima

Prva e-knjiga ima naslov „Hrvatsko-slavonski unionisti ( Mađaroni) u 1860-ima.“ Knjiga govori o djelovanju jedne političke skupine u tadašnjoj građanskoj Hrvatskoj i Slavoniji koja se je zauzimala za uniju ( ali ne bezuvjetnu uniju) između Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije s Kraljevinom Ugarskom. Njihovi tadašnji politički protivnici ( članovi Stranke prava i Narodne stranke) označili su ih kao izdajice svoje zemlje i svoga naroda, a negativno mišljenje o njima zadržalo se u hrvatskoj historiografiji još dugo vremena. 

Proučavajući određene povijesne dokumente došao sam do zaključka da su se i unionisti ( pogrdno nazivani „mađaroni“ od svojih političkih protivnika) zauzimali za dobrobit tadašnje Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Suradnja s Kraljevinom Ugarskom bila je za njih stvar političke nužde, a nikako ne želja da se dodvoravaju Mađarima i izdaju interese svoga naroda. Ako pročitate knjigu do kraja, bit će vam jasno da su unionisti nezasluženo bili ocrnjeni od svojih političkih protivnika u 1860-im godinama 19. stoljeća. Naime, razvoj političkih događaja tijekom 1860-ih pokazao je da su članovi Unionističke stranke ( mađaroni) bili ti koji su sklopili Hrvatsko-ugarsku nagodbu 1868. i tako sačuvali političku posebnost i autonomiju građanske Hrvatske i Slavonije prema Kraljevini Ugarskoj u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji.

Ova knjiga vrijedna je i zbog toga što se u njoj po prvi put imenom i prezimenom spominju neki zaslužni plemići i građani o kojima do sada ništa nije rečeno u hrvatskoj historiografiji. Na taj način, ova e-knjiga spašava te ljude od povijesnog zaborava.

Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija

Osječka gradska elita u 1860-ima

Druga e-knjiga je pod naslovom „Osječka gradska elita u 1860-ima.“ Osijek je u 19. stoljeću bio ( baš kao i danas) jedan od najvažnijih hrvatskih gradova, a svakako najveće i gospodarski najjače središte tadašnje Kraljevine Slavonije. Gradom je upravljala elita sastavljena od intelektualaca i gospodarstvenika koji su svojim političkim djelovanjem i gospodarskim inicijativama nastojali ubrzati društveno-gospodarski razvoj Osijeka i Slavonije. U knjizi spominjem ljude o kojima nije rečeno ništa ili tek malo, a o nekima se pisalo ali s prilično negativnog stajališta. Zašto? Dobar dio gradske elite Osijeka bili su pristaše unionističke politike čvršćeg povezivanja Trojedne Kraljevine s Kraljevinom Ugarskom. Zbog toga su bili predmet kritika njihovih političkih protivnika iz redova tadašnje Stranke prava i tadašnje Narodne stranke. Ipak, na temelju povijesnih izvora koje sam proučavao zaključio sam da je djelovanje osječke gradske elite bilo na dobrobit Osijeka i Slavonije bez obzira na političku opredijeljenost te elite. Kakvi su bili stavovi osječke elite prema odnosu Trojedne Kraljevine s Austrijom i Ugarskom kao i koje su gospodarske inicijative poduzimali te kako su pronosili glas o Osijeku kao o važnom gospodarskom središtu i izvan granica tadašnje Habsburške Monarhije ( politički preuređene 1867. u Austro-Ugarsku) saznat ćete ako pročitate ovu e-knjigu.

 

Zašto je hrvatska povijest bila tako tragična?

Hrvatska povijest bila je teška, a često puta i krvava. O tome su napisane brojne knjige, učenici u školama u sklopu nastave povijesti uče o hrvatskim knezovima, kraljevima, banovima i ostalim velikanima. Nažalost, moram reći kako su naši velikodostojnici znali u prošlim vremenima raditi neke stvari krivo i donositi krive odluke zbog čega je ispaštao narod. Glavni problem svakako je bila nesloga hrvatskih vođa, a toga smo svjedoci i danas. Nesloga vođa vodila je neslozi i podjeli među Hrvatima što je imalo kobne posljedice. U trećoj e-knjizi pod naslovom „Zašto je hrvatska povijest bila tako tragična?“ naveo sam neke od važnijih epizoda i događaja iz hrvatske prošlosti kada se odlučivalo o sudbini hrvatskog naroda i države. Na temelju podataka iz stručne literature i povijesnih izvora ispričao sam kako su tekli događaji a dao sam i svoj komentar tih zbivanja.

Koristeći podatke iz stručne literature i povijesnih izvora ( dokumenata) dokazujem točnost svojih navoda. Svi koje to zanima mogu lako provjeriti da li je doista tako. Na kraju svake od tri e-knjige iz povijesti nalazi se popis fusnota u kojima su podaci odakle sam crpio informacije za svoje knjige. Samo trebate kliknuti na broj fusnote i dobit ćete te podatke.

Osim inicijala imena i punog prezimena autora i naslova knjige stavljao sam i godinu i mjesto izdanja te brojeve stranica u knjizi s kojih sam uzimao podatke za potrebe mojih e-knjiga. Povijesne izvore ( dokumente) naveo sam na taj način da sam spomenuo naziv izvora, mjesto ( arhiv ili knjižnicu) gdje se nalaze pohranjeni te broj stranica s kojih sam uzimao podatke.

U fusnotama se spominje riječ „dalje.“ To znači da se na idućim stranicama naslovi knjiga i povijesnih izvora spominju u skraćenom obliku. S obzirom da sam često uzastopce uzimao podatke iz iste knjige u fusnotama sam stavljao i opasku „navedeno djelo,“ što znači da sam ponovno koristio istu knjigu. Riječi „isto“ ili „isti izvor“ znače da sam uzastopce koristio podatke iz istog povijesnog izvora. Povremeno sam u tekstu stavio pojašnjenja nekih stranih riječi ili starih naziva. Ta se pojašnjenja nalaze u zagradama uz dodatak na kraju „op. a.,“ što znači „opaska autora,“ to jest moja opaska kao autora e-knjiga.

Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija
Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija

Zašto je hrvatska povijest bila tako tragična?

Hrvatska povijest bila je teška, a često puta i krvava. O tome su napisane brojne knjige, učenici u školama u sklopu nastave povijesti uče o hrvatskim knezovima, kraljevima, banovima i ostalim velikanima. Nažalost, moram reći kako su naši velikodostojnici znali u prošlim vremenima raditi neke stvari krivo i donositi krive odluke zbog čega je ispaštao narod. Glavni problem svakako je bila nesloga hrvatskih vođa, a toga smo svjedoci i danas. Nesloga vođa vodila je neslozi i podjeli među Hrvatima što je imalo kobne posljedice. U trećoj e-knjizi pod naslovom „Zašto je hrvatska povijest bila tako tragična?“ naveo sam neke od važnijih epizoda i događaja iz hrvatske prošlosti kada se odlučivalo o sudbini hrvatskog naroda i države. Na temelju podataka iz stručne literature i povijesnih izvora ispričao sam kako su tekli događaji a dao sam i svoj komentar tih zbivanja.

Koristeći podatke iz stručne literature i povijesnih izvora ( dokumenata) dokazujem točnost svojih navoda. Svi koje to zanima mogu lako provjeriti da li je doista tako. Na kraju svake od tri e-knjige iz povijesti nalazi se popis fusnota u kojima su podaci odakle sam crpio informacije za svoje knjige. Samo trebate kliknuti na broj fusnote i dobit ćete te podatke.

Osim inicijala imena i punog prezimena autora i naslova knjige stavljao sam i godinu i mjesto izdanja te brojeve stranica u knjizi s kojih sam uzimao podatke za potrebe mojih e-knjiga. Povijesne izvore ( dokumente) naveo sam na taj način da sam spomenuo naziv izvora, mjesto ( arhiv ili knjižnicu) gdje se nalaze pohranjeni te broj stranica s kojih sam uzimao podatke.

U fusnotama se spominje riječ „dalje.“ To znači da se na idućim stranicama naslovi knjiga i povijesnih izvora spominju u skraćenom obliku. S obzirom da sam često uzastopce uzimao podatke iz iste knjige u fusnotama sam stavljao i opasku „navedeno djelo,“ što znači da sam ponovno koristio istu knjigu. Riječi „isto“ ili „isti izvor“ znače da sam uzastopce koristio podatke iz istog povijesnog izvora. Povremeno sam u tekstu stavio pojašnjenja nekih stranih riječi ili starih naziva. Ta se pojašnjenja nalaze u zagradama uz dodatak na kraju „op. a.,“ što znači „opaska autora,“ to jest moja opaska kao autora e-knjiga.

Satira o partizanima i drugu Titu iz vremena NDH

Kroz svoje djelo “Satira o partizanima i drugu Titu iz vremena NDH”, zaronio sam u složene vode povijesti s namjerom da osvijetlim period Nezavisne Države Hrvatske kroz prizmu satire. Htio sam se dotaknuti kontrasta između idealiziranih predodžbi vođa i stvarnih iskustava običnih ljudi. Svjestan sam da je humor oštar alat, ali vjerujem da može otvoriti nove perspektive na poznate povijesne narative. Ovim putem, kroz igru riječi i povijesne reference, težio sam prikazati kompleksnost onoga vremena, izazivajući čitatelje da promisle o povijesti na način na koji možda nikada nisu prije.

Novija Hrvatska Povijest, NHP, Tomislav Pejić, Knjiga, 3-knjige, Hrvatska povijest, Povijest Hrvatske, Pejić, Novija Povijest, Školska mafija

Školska mafija

Četvrta e-knjiga nosi naslov „Školska mafija.“ To je roman-fikcija, koja govori o jednom mladom profesoru koji se vraća u rodni grad i pun je želje za radom i stvaranjem karijere u školstvu. Međutim, već od prvog dana dolaska u srednju školu u kojoj je nekad bio učenik profesor Martin susreće se s mnogobrojnim problemima jer ravnatelj škole kao i njegovi najbliži suradnici ne žele Martina u svom kolektivu. Oni su prednost dali jednoj ženi koja nije prosvjetni djelatnik po struci ali je njihova prijateljica. Standardna priča, zar ne? Dati posao nekom svom, makar taj netko i nije prikladan za to radno mjesto i u isto vrijeme odbiti nekoga tko je daleko sposobniji i školovaniji za taj posao. Međutim, Martin se nije htio predati i dugo vremena pružao je otpor ravnatelju i njegovoj ekipi. Kako se je profesor Martin nosio s problemima u školi te kako je priča završila saznat ćete ako pročitate e- knjigu „Školska mafija.“

 

Važna obavijest
Svih 5 e-knjiga objavljene su u ePub formatu. Na naslovnici ih možete čitati ako kliknete na link „Pročitaj ovu knjigu“ dok na stranici „Knjige“ trebate kliknuti na naslovnicu bilo koje knjige koju želite pročitati. Sve knjige možete besplatno preuzeti u svoje računalo. Osim mogućnosti čitanja i preuzimanja knjiga, ispod svake naslovnice nalaze se dvije poveznice ( linkovi). Prva poveznica „Imate li problema s čitanjem knjiga online?“ daje upute ( instrukcije) kako čitati knjige u ePub formatu, dok druga poveznica „Ne možete otvoriti ePub format?“ nudi softver za otvaranje knjiga u ePub formatu za različite sustave poput Android, IOS, Windows i MAC.
Vjerujem da ove male tehničke poteškoće neće spriječiti posjetitelje web stranice u čitanju mojih knjiga. One su moj dar vama, dragi čitatelji i moj mali doprinos hrvatskoj povijesnoj znanosti i hrvatskoj književnosti.