Dobivanje nezasluženih promaknuća u školstvu

Općenito o promaknućima u školstvu

Prema „Pravilniku o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima“ koji je stupio na snagu u srpnju 2019. nastavnici i ostali spomenuti zaposlenici u „Pravilniku“ mogu napredovati u službi u zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika.

Da bi stekli pravo na promaknuća, svi oni moraju ispuniti određene uvjete u svom radu. Ne samo da kandidati za promaknuća moraju imati potrebnu stručnu spremu i godine radnog iskustva u sustavu školstva i u učeničkim domovima, oni također moraju postizavati vrhunske rezultate u nastavi s učenicima i u različitim vannastavnim aktivnostima koje su propisane „Pravilnikom“ i kao takve nose određeni broj bodova.

Iskreno se nadam da je većina kandidata za promaknuće proteklih desetljeća ostvarila zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika na temelju svog mukotrpnog, predanog rada u nastavi kao i na dodatnim vanškolskim aktivnostima. Ipak, u svakom žitu ima i kukolja. Ovaj članak želi upozoriti na činjenicu da je među onima koji su dobivali promaknuća bilo i onih koji ih nisu zaslužili, to jest, dobili su promaknuća na temelju veza i poznanstava. To nas ne treba čuditi. Ako učenici i učenice po osnovnim i srednjim školama mogu dobivati poklonjene ocjene, kakvo čudo ako se i među prosvjetnim djelatnicima nađe onih koji su nezasluženo dobili promaknuća!

Kako je Darko dobio promaknuće?

U jednoj od srednjih škola u kojima sam radio u listopadu 2002. promaknuće u zvanje mentora dobio je školski knjižničar ( možemo ga nazvati Darko), iako nije postigao nikakve značajnije rezultate. Kao profesor hrvatskog jezika nekoliko je godina radio u nastavi, a onda je završio tečaj za školskog knjižničara da bi postao knjižničar u toj školi. Iako je završio samo tečaj, a ne studij knjižničarstva, Darko je isticao kako je on diplomirani knjižničar. On nije radio u nastavi s učenicima, nije imao dužnost razrednika, za vrijeme nastave sjedio je u knjižnici, čitao novine, slušao radio, gledao neku emisiju na televiziji ili bi nešto pisao na računalu. Radio bi s učenicima uglavnom za vrijeme velikih i malih odmora kada su oni dolazili posuditi ili vratiti knjige. Povremeno bi znao na oglasnoj ploči u knjižnici napraviti izložbu povodom nekog značajnog datuma ( Dan hrvatske knjige, Dan planeta Zemlje i slično). Uz pomoć učenika, on bi polijepio prigodne tekstove i slike na oglasnu ploču i to je bio njegov doprinos radu škole! U knjižnici je bilo dosta polupraznih polica jer je nedostajalo knjiga, a dobar dio stručne literature iz pojedinih predmeta bio je već zastario. Nema veze! Darko je bio prijatelj s ravnateljicom i ostalim šefovima u školi, pa je tako i zaslužio promaknuće.

Dok su se neki učitelji i profesori mučili da dobiju promaknuće, Darko nije imao tih problema. Kad nekome ide, onda ide!

Kako je Goran dobio promaknuće?

U svibnju 2007. promaknuće je dobio i profesor ruskog jezika i filozofije, koji je u toj školi predavao latinski, etiku, Politiku i gospodarstvo ( predmete za koje nije bio stručan) da popuni radnu normu za punu plaću. Možemo ga nazvati Goran. Dakle, Goran je u svibnju 2007. promaknut u zvanje mentora iako se nije istaknuo posebnim rezultatima u svom poslu!

Štoviše, u lipnju 2002. odabrao je krivi udžbenik za etiku u jednom od razreda gdje je predavao. U to vrijeme nastavnici su po školama dobivali kataloge odobrenih udžbenika od strane nadležnog Ministarstva za različita usmjerenja u srednjim školama. Bilo je slučajeva da je na primjer u nekom razredu gimnazije Ministarstvo odobrilo za uporabu 3-4 udžbenika iz nekog predmeta, pa su profesori trebali odabrati koji će se udžbenik od kojeg autora koristiti u nekom razredu u idućoj školskoj godini. Neodgovorni Goran je tako u jednom razredu strukovnog usmjerenja odabrao udžbenik za etiku koji nije bio odobren od strane Ministarstva za korištenje u tom razredu i usmjerenju. Za takav prijestup Goran i škola mogli su biti novčano kažnjeni, ali je ravnateljica otkrila zabunu u rujnu 2002. ( dakle tri mjeseca kasnije) i za taj razred  u strukovnom usmjerenju Goran je odabrao i naručio jedan od odobrenih udžbenika. Sve u redu! Pet godina kasnije Goran dobiva promaknuće u zvanje mentora, i kao takav trebao je biti uzor drugim profesorima te škole kako raditi svoj posao!

Goranu je bilo teško odrediti pravi udžbenik za etiku, ali mu nije bilo teško tražiti promaknuće, povišicu plaće, regres i ostala materijalna prava prosvjetnih djelatnika.

Zajedno s Goranom, još jedan profesor je u lipnju 2002. odabrao krivi udžbenik za predmet Politika i gospodarstvo u jednom razredu za iduću školsku godinu. Greška je utvrđena i ispravljena tri mjeseca kasnije ( u rujnu 2002.). Dotični profesor ne samo da nije kažnjen nego je dvije godine kasnije postao voditelj aktiva povijest-geografija u toj školi! Aktiv je radna skupina profesora jednog ili više srodnih predmeta. Postati voditelj aktiva također je neka vrsta promaknuća!

Usput rečeno, Goran nikada ne bi ni radio u toj školi da jedan njegov rođak nije bio uvažena ličnost u lokalnom Crvenom križu, iako nije bio socijalni radnik po struci. Iskoristio je priliku i početkom 1990-ih kao član naše najveće i najvažnije stranke uskočio na mjesto ravnatelja podružnice Crvenog križa! Kao prijatelj s gradonačelnikom i ostalim važnim ljudima u gradu i kao osoba koja je podijelila mnogo humanitarne pomoći ne samo prognanicima i izbjeglicama nego i domaćim siromasima, uključujući tu i one sa skupim automobilima ( takvi obično najviše kukaju da im je teško) on je uspio srediti i posao u školi svom rođaku Goranu, koji će kasnije napredovati u zvanju kao profesor-mentor! Blago učenicima i svima nama kraj tako sposobnih djelatnika kao što su knjižničar Darko ( nagrađen promaknućem u listopadu 2002.) i Goran.

Kakva je bila reakcija kolektiva na ova promaknuća? Nitko nije bio protiv, barem ne javno. Većina se u kolektivu složila s tim da njih dvojica budu promaknuta u zvanje profesora-mentora. Oni su podnijeli zahtjev za promaknućem, ravnateljica se s tim složila, pa što onda kolektiv ima biti protiv? Sastavljen je izvještaj o njihovu radu i silnim rezultatima koje su postigli, pa se i nadležno Ministarstvo složilo s tim da oni dobiju promaknuća. Kasnije je u toj školi bilo još pojedinaca koji su tražili promaknuća na isti način i dobili su ih! Nema problema, ako se s tim slaže ravnateljica, složit će se i kolektiv!

Koliko je takvih nezasluženih promaknuća bilo u hrvatskom školstvu u proteklih 30-ak godina? Nikakvo čudo da se po školama svašta dešava, ali se o tome ne govori mnogo u javnosti. Ugled škole kao i školstva u cjelini uvijek je na prvom mjestu!

Nastavite čitati: