Hrvati i slavenske teorije

Tijekom prve polovice 19. stoljeća istraživala se povijest pojedinih slavenskih naroda i njihova književnost, pa su se u skladu s tim stvarale i teorije o podrijetlu Slavena kao i pojedinih slavenskih naroda. Tada su nastale i političke ideje poput panslavizma i austroslavizma koje su trebale slavenskim narodima donijeti više slobode, a tijekom 19. stoljeća oblikovale […]

Latinski i hrvatski jezik u obrani od mađarizacije

Jezik je duša naroda, njegovo kulturno blago. Svatko tko voli svoj narod i domovinu trebao bi poštivati i svoj materinji jezik. Tijekom povijesti hrvatski intelektualci objavljivali su djela na hrvatskom jeziku, ali je ipak latinski bio službeni jezik hrvatske kraljevine od srednjeg vijeka pa sve do 1847. godine. Latinski jezik odigrao je važnu ulogu u […]

Tri Čeha vodili nas do uspjeha!

Među strancima koji su tijekom 19. stoljeća došli u Hrvatsku i dali svoj doprinos njezinu društveno-gospodarskom razvoju bili su i doseljenici iz Češke. Ovaj članak posvećen je trojici doseljenika iz Češke koji su se u drugoj polovici 19. stoljeća bavili gospodarskim projektima a živjeli su u Zagrebu, Križevcima i Osijeku. Josip Ferdinand Devidé Josip Ferdinand […]

„Želje naroda Slavonije“ 1848. godine

U Zagrebu je 25. ožujka 1848. održana Velika narodna skupština na kojoj su pristaše Narodne stranke ( prije zvane Ilirskom strankom) sastavili političku peticiju, odnosno proglas u 30 točaka koje su zapravo predstavljale politički program Narodne stranke. Ta peticija poznata je pod nazivom „Zahtijevanja naroda“ i njome se tražilo izbor Josipa Jelačića za hrvatskoga bana, […]

Ljudevit Gaj- pravi Nijemac i začetnik jugoslavenske ideje

Ljudevit Gaj opisan je kao hrvatski političar, jezikoslovac, ideolog, novinar i književnik. On je bio središnja osoba ilirskog pokreta i kao takav imao je važnu ulogu u hrvatskom narodnom preporodu.[1] U ovom članku opisat ću njegovo podrijetlo, kulturno i političko djelovanje. Podrijetlo Ljudevita Gaja Na hrvatskom izdanju Wikipedie piše da se Lj. Gaj rodio u […]

Sabor Trojedne Kraljevine 1861.- njegovo značenje i djelovanje osječkih zastupnika

U srcu političkih previranja i buđenja nacionalne svijesti u Hrvatskoj, Sabor Trojedne Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 1861. predstavlja jedan od ključnih događaja u oblikovanju suvremenog hrvatskog identiteta. Upravo je taj Sabor održan u burnim vremenima bio poprište važnih rasprava koje su odredile politički smjer i težnje hrvatskog naroda. Na Saboru 1861. godine narodni zastupnici […]

Kako je Rijeka došla pod mađarsku upravu u 18. stoljeću?

S vremena na vrijeme u hrvatskim medijima pojavi se priča o Rijeci koja je bila pod mađarskom upravom sve do propasti Austro-Ugarske 1918. U Mađarskoj i danas postoje oni koji žale za tim vremenom kad su ne samo Rijeka i njezin kotar, već i središnja Hrvatska i Slavonija te Lika i Gorski kotar bile u […]

Politička povijest Hrvatske početkom 20. stoljeća

Početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj su se dogodile neke važne političke promjene. Došlo je do politike „novoga kursa,“ do Riječke i Zadarske rezolucije koje će dovesti do stvaranja jedne nove političke koalicije u Hrvatskoj, a pojavila se i jedna nova politička stranka. Više o tome pročitajte u nastavku članka. Politika „novoga kursa“ Bio je to […]

Novija hrvatska povijest i pokušaji germanizacije

Habsburška Monarhija ( od 1867. zvana Austro-Ugarska) bila je skup povijesnih zemalja koje su imale svoje zemaljske sabore, zakone i tradiciju, svoje plemstvo i građanstvo. U sastavu Monarhije bile su i hrvatske zemlje. Monarhijom su vladali vladari dinastije Habsburg sa sjedištem u Beču. Jedan od najvažnijih ciljeva Habsburgovaca bio je ujediniti carstvo sastavljeno od brojnih […]

Moderna povijest Hrvatske i pokušaji mađarizacije

Povijest Hrvatske nemoguće je zamisliti bez Mađara i kraljevine Ugarske s kojima su Hrvati bili povezani u razdoblju od 1102. do 1918. godine, dakle punih 816 godina. Oba naroda utjecala su jedan na drugoga. Bilo je suradnje u zajedničkoj obrani od Turaka Osmanlija i protiv prevlasti bečkih Habsburgovaca i njihova apsolutizma, ali bilo je i […]